»   »   »  MR

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden, waarin afgevaardigden van ouders en leerkrachten ­meepraten over beleidsmatige, onderwijskundige en organisatorische zaken binnen de school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Ouders kunnen bij deze medezeggenschapsraad terecht met idee­ën, wensen en verbeterpunten met betrekking tot de school. De MR komt ook samen in de IKC-raad

Contact met de MR kan worden opgenomen via mr@dehogehoeve.nl