»  Onze pijlers

Onze pijlers

Ons onderwijs is gebaseerd op een aantal belangrijke pijlers. Deze pijlers zijn niet alleen leidend binnen ons onderwijs, maar passen wij ook zo veel mogelijk toe op onze opvang. 

  • Integraliteit
  • Ontdekkend leren
  • Wereldorientatie
  • Kunst en Cultuur

Integraliteit

Iedereen hoort erbij op IKC de Hoge Hoeve. Dat betekent ook dat er voor alle kinderen een passend aanbod is, afgestemd op dat wat hij of zij nodig heeft. We zijn zorgzaam voor elkaar en hebben respect voor onszelf en de ander. Ons IKC kent één pedagogisch beleid, doorgaande ontwikkelingslijnen van 0-12 en we hanteren dezelfde uitgangspunten met betrekking ouderbetrokkenheid en sociale veiligheid. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten waar iedereen aan meedoet en feestelijke gelegenheden die we samen vieren en beleven. We zijn één team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten. We doen het samen.

Ons leren is ontdekken

Het leerproces van de kinderen laat zich het beste omschrijven als ontdekkend en onderzoekend leren, waarbij zij eigen onderzoeksvragen centraal stellen, zelfstandig leren werken maar ook leren samenwerken. Wij bieden kinderen gedurende de gehele IKC-periode de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en bieden regels, normen en waarden. Wij proberen ze inzicht te geven in hun gedrag. Kinderen leren van jongs af aan de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor zichzelf.

Wereldoriëntatie

Op IKC De Hoge Hoeve hebben we oog voor de wereld om ons heen. Middels projecten en thematisch onderwijs verdiepen kinderen zich in onze samenleving en andere culturen. Dit doen we door de wereld naar ons IKC te halen door middel van projecten en activiteiten. Ook gaan we op ontdekking door er op uit te gaan, de wereld tegemoet. Zo hopen we dat iedereen zich bewust is of bewust wordt van de wereld, de maatschappij en de natuur. Kinderen ontwikkelen een brede interesse op het gebied van maatschappij, natuur en cultuur. Het IKC is een uitstekende plek voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en om hen gevoelig te maken voor hun omgeving.

Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur horen bij IKC de Hoge Hoeve. Door middel van creatieve activiteiten besteden we veel aandacht aan kunstzinnige vorming. Meer specifiek richten wij ons op muziek en beeldende vorming. We doen dit in de vorm van thematisch onderwijs, maar ook door de wekelijkse muzieklessen en regelmatig een excursie naar een historisch gebouw of museum. Kinderen worden geïnspireerd door interessante kunstenaars die ons IKC bezoeken in het kader van een project op gebied van kunst en cultuur.